GÍA TRỊ CỐT LÕI

Maxtech lấy Chất lượngHiệu quảUy tín làm cam kết cao nhất.

  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ phải ưu tiên hàng đầu.
  • Hiệu quả kinh doanh của toàn công ty đạt tối đa.

Môi trường làm việc của công ty phải khoa học an toàn và lành mạnh.

Công việc của nhân viên được thực hiện chuyên nghiệp, ổn định và được cống hiến lâu dài.

Xây dựng uy tín công ty dựa trên hệ thống các cam kết thực hiện của tổ chức – Lấy tri thức sáng tạo làm cơ sở cho sự phát triển.

Maxtech Con người là nguồn lực quý giá nhất. Nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng chấp nhận thử thách mới và luôn phấn đấu để đạt được những mục tiêu đầy thách thức và ý tưởng phải được tạo ra và được chia sẻ ở mọi cấp, mọi nơi trong công ty.

Khuyến khích tinh thần sáng tạo, đổi mới, cải tiến và hoàn thiện trong mỗi nhân viên công ty. Mọi nhân viên luôn thấu hiểu sự thay đổi không bao giờ kết thúc và phải xem thay đổi là một cơ hội hay ít nhất là một thách thức hoàn toàn có thể vượt qua – nếu như chúng ta làm việc chăm chỉ, thông minh, phối hợp, kết hợp tốt nhất.

Lấy trách nhiệm sự hợp tác và đãi ngộ làm phương châm hành động: Với MaxTech Việt Nam đạo đức nghề nghiệp được xem là giá trị tiềm tàng bên trong, là những chỉ dẫn trong sử thế hàng ngày, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu và hình ảnh công ty, là nền tảng cho sự thành công và phát triển bền vững của công ty, thể hiện văn hóa riêng của đội ngũ nhân viên công ty.

Quan tâm và thực hiện trách nhiệm xã hội với đội ngũ nhân viên, đảm bảo sự cân bằng giữa sức khỏe với thành tích công việc và đời sống gia đình, sao cho nhân viên có thể chu toàn trách nhiệm đối với gia đình họ, làm việc và cống hiến lâu dài, xây dựng tổ chức bền vững trên nền tảng của tính đoàn kết – sự chia sẻ – tính kế thừa làm bản sắc và là niềm tự hào công ty.